Ai Cho Anh Mắng Em?! – Tú Sinh


meo

Tác Giả: Tú Sinh

Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE.

Couple: Sở Hướng Thiên x Văn Điềm (Phó Điềm)

Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ

Bản edit: …..Haha  (๑ↀㅅↀ๑) 🐾

Editor + Beta: D Ẹ O & Beta nô tỳ: Nấm Hường Hòe

Truyện phi thương mại. Chưa có sự cho phép của tác giả

w

(Bấm vào ảnh)

1

Văn Án & Review – Spoil

Chương 1

Chương 2 Chương 3 Chương 4

Chương 5

Chương 6 Chương 7

Chương 8

Chương 9 Chương 10 Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14 Chương 15 Chương 16
Chương 17 Chương 18 Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22 Chương 23 Chương 24
Chương 25 Chương 26 Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30 Chương 31 Chương 32
Chương 33 Chương 34 Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38 Chương 39 Chương 40
Chương 41 Chương 42 Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46 Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50 Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54 Chương 55 Chương 56
Chương 57 Chương 58 Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62 Chương 63 Chương 64
Chương 65 Chương 66 Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70 Chương 71 Chương 72
Chương 73 Chương 74 Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78 Chương 79 Chương 80
Chương 81 Chương 82 Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86 Chương 87 Chương 88
Chương 89 Chương 90 Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94 Chương 95 Chương 96
Chương 97 Chương 98 Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102 Chương 103 Chương 104
Chương 105 Chương 106 Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110 Chương 111 Chương 112
Chương 113 Chương 114 Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118 Chương 119 Chương 120
Chương 121 Chương 122 Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127 Chương 128

2

PN 1

PN 2 PN 3 PN 4
– On Going –
Advertisements

24 thoughts on “Ai Cho Anh Mắng Em?! – Tú Sinh

Ai ơi ghé qua nơi này, xin người cho tôi một lời bình luận.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.